Velkommen til Larven, hvor naturen er omdrejningspunktet. Larven er en privat pasningsordning for børn i alderen 0-2,9 år.

Vi er af den overbevisning, at når børn opholder sig i naturen, har det en positiv effekt på deres kognition – indlæringsevne, opmærksomhed og intellektuelle færdigheder. Naturen giver plads, frisk luft, lys, mindre støj, færre konflikter og stimulerer kreativiteten. Med andre ord så bliver børn både sundere, gladere og klogere af at lege og lære i naturen.

Hos os er der plads til ro, nærvær og fordybelse. Ingen stress og jag.


Vi stræber efter at skabe en hverdag, hvor aktiviteter og daglige rutiner bliver tilpasset efter børnenes behov/børnegruppe.

Her er varme og hjerterum til alle. Vi er alle forskellige og det skal der være plads til.


Forældresamarbejdet er for os alt afgørende i forhold til barnets trivsel og udvikling. Det er vigtigt med en åben og ærlig dialog omkring barnet. Dette for at vi sammen kan støtte og udvikle barnet bedst muligt mens det er hos os.Følg os på Facebook Larven.dk 

Hjemmesiden er under opbygning, derfor vil der løbende kunne komme nye tilføjelser/rettelser.
Lokalerne er færdige

Der kommer flere billeder af vores lokaler og omgivelser til foråret


Larvens mange dyr - alle på nær ponyen kommer fra Jestrupgaard Friland